Tumblelog by Soup.io
  • villarealian99
  • houseofpain
  • Gollum
  • pomsa
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

(…) pamiętasz tamtą noc? (…) Twój oddech nad moją twarzą, w moich oczach, dotarł aż do siatkówki. Czy bliskość może być jeszcze bliższa? Jakże często o tym śniłem, wciąż te same obrazy. Objąć Cię tak mocno, a potem zostać tak na zawsze. I tylko czuć Twój oddech.
— Daniel Glattauer - Wróć do mnie
Reposted frompouler pouler viaszydera szydera
1872 c575 500
Reposted fromsmorzando smorzando viajointskurwysyn jointskurwysyn
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viajointskurwysyn jointskurwysyn
Musisz być pewien, że masz wartość bez względu na swoje osiągnięcia.
Reposted fromorchis orchis viapannakies pannakies
6892 e7ce
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viaszydera szydera
0197 268e
Reposted fromaisu aisu viajointskurwysyn jointskurwysyn
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
Wszystko staje się trudne, kiedy chce się posiadać różne rzeczy, nosić je ze sobą i mieć je na własność. A ja tylko patrzę na nie, a odchodząc staram się zachować je w pamięci. I w ten sposób unikam noszenia walizek, bo to wcale nie należy do przyjemności.
— Tove Jansson
Reposted fromintotheblack intotheblack viapannakies pannakies
3865 d090
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore vianyaako nyaako
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt vianyaako nyaako
7847 2c55 500
Reposted frompotatos potatos viaDOBRADUPA DOBRADUPA
Trudno o hamulec, kiedy chce się ulec.
Reposted fromsziiiz sziiiz viaszydera szydera
3542 11e7
Reposted fromoutcat outcat viaszydera szydera
Kulisy sławy
Reposted fromkopytq kopytq viaszydera szydera
7264 af3d 500

heikala:

Inktober day 6, Ghost Migration

Reposted fromaisu aisu vianyaako nyaako
6091 2807
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vianyaako nyaako
Nieśmiałość to skutek poczucia własnej niższości, mniejszej lub większej.
— Jane Austen - Rozważna i romantyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl